Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Меню
Профил
Език

Категории

ПРОЕКТ „ПРЕОДОЛЯВАНЕ НЕДОСТИГА НА СРЕДСТВА, НАСТЪПИЛ В РЕЗУЛТАТ ОТ ЕПИДЕМИЧНИЯ ВЗРИВ ОТ COVID-19”

Дата: 2020-09-09

Договор за безвъзмездна финансова помощ

На 9.09.2020 г. "Фаянс трейд" ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-13858-C01 по проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19".  Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки  предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията  COVID-19".

Проектът ще се осъществи в гр. София и е финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Планираната продължителност е 3 месеца, а стойността на целия проект е в размер 8 500.00 лв., от които 7225.00 лв. европейско и 1275.00 лв. национално съфинансиране.

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, както и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от нея.