Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • BGN
Меню
Профил
Език

Категории

Политика за личните данни

ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Tози документ съдържа Политиката за сигурност на личните данни на физически лица (“Политика”) и е неразделна част от Общите условията. Неприятно, но в случай че не сте съгласни с Общите условия, няма възможност да използвате Сайта и да сключвате договори с „Фаянс трейд“ ЕООД. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.


Дата на актуализация: 22 май 2018 г.

 

Вашата поверителност е изключително важна за нас. Тази политика за сигурност, заедно с Общите условия, публикувани на нашия уебсайт и всички останали относими документи, определят условията, въз основа на които личните данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте, ще бъдат обработвани,  разкрива какви лични данни събираме от вас посредством съвместните ни взаимоотношения и как използваме тези данни. Молим да прочетете настоящото внимателно, за да разберете какви са нашите практики във връзка Вашите лични данни и тяхното обработване. Предоставяйки Вашите лични данни в Заявлението за регистрация, независимо дали по електронен път на  www.fayanstrade.com или на хартия, вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в настоящата Политика за защита на личните данни.

С цел сключване и изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока в сайта www.fayanstrade.com  и мобилните версии и приложения (“Сайта”), „Фаянс Трейд“ ЕООД („НИЕ“) с адрес на управление: София, ж.к. „Дружба 1“, бл. 159, ап. 503, ЕИК: 200695333 обработва данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.

„Фаянс Трейд“ ЕООД е администратор на данни по отношение на информацията, събрана при разглеждането на този сайт и приложението и закупуването на нашите продукти. При обработването на лични данни „Фаянс Трейд“ ЕООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защита на личните данни, защото за нас сигурността на личните данни на нашите клиенти  e от първостепенно значение.

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани или вече сте идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

I. Категории субекти, чиито лични данни НИЕ обработваме:

Във връзка с предлаганите продукти, сключване и изпълнение на договор за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока НИЕ обработваме информация относно следните Субекти на данни:

(а) физически лица, ползватели на Сайта без регистрация;

(б) физически лица, ползватели на Сайта с регистрация, като Потребители/Клиенти;

(в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към „Фаянс Трейд“ ЕООД;

(г) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към „Фаянс Трейд“ ЕООД;

(д) физически лица, с които НИЕ сключваме договори за изпълнение на услуги, свързани с нашата дейност.

II.  Лични данни, които обработваме:

1. Които Вие предоставяте:

Невъзможно е да сключим договор за продажба от разстояние с Вас и да го изпълним, както и да Ви отговорим на запитване, направено през контактната форма на  Сайта или по електронна поща, ако не ни предоставите информация. В тази връзка изискваме определена информация от Ваша страна. Вие сами решавате дали и как да използвате възможностите за сключване на договор за продажба от разстояние, предоставяни чрез  Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната услуга или част от нея или да сключим съответния договор. Това са доста простички неща – име и фамилия, имейл адрес, адрес за доставка, телефон. Личните данни, които обработваме се свеждат до необходимия минимум, за да може да се изпълни договорът за продажба от разстояние. Единственият случай, когато ще е необходимо да ни предоставите Вашето ЕГН е когато искате да Ви се издаде фактура на физическо лице, тъй като това е регламентирано в закон.

Ние се надяваме, че ще ни предоставите тази информация. В случай, че не искате да ни разкривате тази информация, моля не я представяйте. Моля да имате предвид, че ако не ни предоставите такава информация, в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата, която сте поискали.

Кореспонденция, жалби и сигнали

С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към „Фаянс Трейд“ ЕООД, постъпила чрез електронни форми в  Сайта, чрез обаждания към телефоните на „Фаянс Трейд“ ЕООД, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

Абонаменти

Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови продукти/промоции, публикувани в  Сайта. Услугата може да бъде ползвана с или без регистрация. В случай че ползвате услугата без регистрация, е необходимо да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.

Специални категории (чувствителни) данни

Предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента. (НБ! Прочети чл.9 и чл. 10 – от Регламента  тук)

2. Които са свързани с процеса на ползване на Сайта

В допълнение, ние събираме информация от вашия компютър, телефон, таблет или друго устройство, което използвате за използване на нашите услуги / за сключване и изпълнение на договори. Тази информация може да включва IP адрес, използвания от вас браузър и настройките ви за език, дата и час. Също така има ситуации, в които ние получаваме информация от други наши партньори или автоматично събираме друга информация.

Бързите линкове за повтаряне на предишни търсения Ви дават възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалността може да бъде ползвана с или без регистрация. При ползване на  Сайта във Вашия браузър се съхранява бисквита със случайно генериран номер, даващ възможност на  Сайта да Ви покаже бързи линкове за повтаряне на предишни търсения.

Лог за влизане в акаунт. Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Той се поддържа за период до 1 (една) година, като съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес.

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 (една) година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.

Бисквити

За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквити. Във връзка с това е приета и Политика за използване на „Бисквитки“.

III. С какви цели обработваме Вашите лични данни:

Основната цел, поради която НИЕ обработваме Вашите лични данни, е свързана най-общо казано със сключване и изпълнение на договори за продажба. Също така, ние използваме Вашите лични данни за връзка с Вас и за да Ви информиране за най-новите ни предложения и специални оферти, както и други продукти и услуги, които смятаме, че ще са във Ваш интерес.

„Фаянс Трейд“ ЕООД събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика, които могат да бъдат свързани със:

 • сключването на договора за продажба между Вас и „Фаянс Трейд“ ЕООД  - изискваме вашите данни за идентификация, контакт и плащане, за да сключим договор с Вас;
 • защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица и „Фаянс Трейд“ ЕООД;
 • изпълнението на законови задължения на „Фаянс Трейд“ ЕООД;
 • изпълнение на сключения договор/поръчката Ви (моля, обърнете внимание, че ние можем да задържим Вашите данни за разумен период от време, след като сме приключили сделката, за да изпълним всички договорни задължения като възстановявания, гаранции и т.н., и да изпълним всички правни задължения за запазване на данни за транзакции);
 • информирането Ви за продукти и услуги, за които желаете да Ви изпращаме информация по електронна поща;
 • предоставянето на услуги, които поискате от нас;
 • регистрацията Ви на уебсайта или приложението (в този случай Ние ще използваме вашата лична информация и за да поддържате и актуализирате профила си (например като промяна на адреса или промяна в маркетинговите си предпочитания);
 • администрирането на уебсайта и приложението;
 • анализиране и подобряване на използването на нашия уебсайт, приложението и търговията на дребно, (вкл. използваме информация за това, как се движите в нашия уебсайт;
 • измерване и анализиране на нашата реклама;
 • поддържане на уебсайта, приложението и мрежата ни сигурни и безопасни;
 • обработване на плащания и предотвратяване на измамни транзакции (може да предадем Вашите данни на трета страна, за да изпълнява тези функции).

Нашият легитимен интерес от обработката на Вашите лични данни е породен от необходимостта да бъде осигурена защитата и опазването на законните интересите на „Фаянс Трейд“ ЕООД и/или трети лица, което е свързано с: 

 • осигуряване на нормалното използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия;
 • откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на предназначението на  Сайта;
 • осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с предоставяните Услуги / сключване и изпълнение на договори;
 • приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
 • осъществяване и закрила на правата и законните интереси на „Фаянс Трейд“ ЕООД, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Нашите законови задължения включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на задължения предвидени в Регламента за защита на личните данни, свързани с уведомяването Ви за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. подобни. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

Ние обработваме анонимизирани данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Този уебсайт използва GoogleAnalytics („Гугъл Аналитикс“), услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc ("Google"). GoogleAnalytics използва т.нар. cookies („бисквитки“), представляващи текстови файлове, запаметени на Вашия компютър, за да направи възможен анализа на използването на сайта от потребителите. Информацията за използването на този сайт, придобита посредством бисквитки, обикновено бива предавана и съхранявана от Google на сървъри в САЩ. На този сайт е активирано IP обезличаване, поради което Google ще заличи частично IP адреса на потребител в държавите-членки на Европейския съюз, както и в другите страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се изпраща и заличава частично на сървъри в САЩ. По възлагане на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да оцени използването на сайта, за съставяне на отчети за уеб-активности и предоставяне на оператора на сайта на други услуги, свързани с използването на сайта и използването на интернет към сайта. Google няма да свързва IP адреса, изпратен от вашия браузър чрез GoogleAnalytics, с други данни, съхранявани от Google.

Можете да предотвратите записа на бисквитки чрез съответните настройки на Вашия браузър. Обръщаме Ви внимание, че ако направите това, е възможно да не можете да използвате всички функции на този сайт.

Освен това можете да предотвратите събирането на данните, извличани чрез бисквитките и свързани с използването на сайта от Вас (включително и IP адрес) от Google, както и обработката на тези данни от Гугъл, като изтеглите и инсталирате намиращия се на следния интернет адрес браузър-плъгин:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Моля да имате предвид, че използването на браузър-плъгина е ограничено до съответния браузър и съответния компютър и след инсталирането му не е възможно да бъде изтрит, с цел запазване на деактивацията на GoogleAnalytics. Декларацията за поверителност на Гугъл може да намерите на  http://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.

Ако не желаете Google Analytics да се използва във Вашия браузер, можете да инсталирате  Google Analytics browser add-on. Повече за Google Analytics и Политиката на Google за личните данни може да намерите  тук.

IV. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

Цялата информация, която Вие ни предоставяте и която ние събираме за Вас, се съхранява на защитени сървъри. Всички сделки, извършени чрез онлайн плащания, ще бъдат криптирани чрез използване на SSL технология и ще бъдат обработвани от трети лица – доставчици. Ние не събираме или не съхраняваме кредитна и дебитна картова информация за онлайн сделки.

При съхранението на данни, НИЕ прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите / изпълнение на договорите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Типове данни

Период на съхранение

Пояснения

Регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес) и информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час, IP адрес)

За целия период на поддържане на акаунта в Сайта и до 1 (една) година от прекратяване на регистрацията

Данните Ви идентифицират като страна по Договора за продажба в Сайта. С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Сайта и във връзка със ЗЕДЕУУ (виж по-долу), тези данни се съхраняват за период до 1 (една) година след прекратяване на акаунта.

Абонаменти за известия за нови обяви с избрани критерии или от избрани компании (имейл адрес, критерии)

За периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване и/или закриването на акаунта

Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови обяви. Услугата може да бъде ползвана с или без регистрация. В случай че ползвате услугата без регистрация, е необходимо да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.

Автоматичен вход

За период до 6 (шест) месеца от последното влизане в Сайта

Тази опция Ви дава възможност да влизате автоматично в Сайта от компютър, на който сте избрали това. Не бива да ползвате тази опция, ако до този компютър имат достъп други лица освен Вас.

Бързи търсения

До изтриването им от Вас; до прекратяване на регистрацията Ви или до 6 (шест) месеца, ако ползвате тази функционалност без регистрация

Тази опция Ви дава възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалността може да бъде ползвана с или без регистрация.

Информация, съхранена в мобилно приложение

За периода на неговото ползване (до деинсталирането му)

Информация, необходима за техническото предоставяне на Услугите (като настройки и др.)

Лог за влизане в акаунта (съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес)

За период до 1 (една) година от последното влизане или до закриването на акаунта

Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти.

Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство)

За период до 1 (една) година

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми и/или откриване на злонамерени действия.

Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, входящи телефонни обаждания

Корeспонденция, жалби и сигнали се съхраняват за срок до 5 (пет) години.
С цел подсигуряване надеждността на услугата, входящи телефонни разговори се съхраняват за срок до 3 (три) месеца

С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефоните на „Фаянс Трейд“ ЕООД, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване. Предвид давностните срокове съгласно българското законодателство с цел разрешаване на възникнали спорове, тази информация се съхранява за период до 5 (пет) години.

Бисквити

До 6 (шест) месеца от последното ползване на Услугите

За описание на използваните бисквити виж “Политика за използване на Бисквити”

В случай на контакт с отдела за обслужване на клиенти, ние ще запазим тези данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да разрешим заявката ви и за кратък период след затварянето на заявката.

При извършване на покупка чрез нашия уебсайт или приложение ще запазим определена ограничена лична информация, като например вашето име, имейл адрес и пощенски адрес, докато не поискате от нас да актуализираме или изтрием тези данни. Запазваме информацията за транзакции толкова дълго, колкото се изисква от закона. Ще запазим информация за историята на уеб браузъра ви за подобен период.

Ако сме законово задължени или ако е разумно необходимо да спазваме регулаторните изисквания, да разрешаваме спорове, да предотвратяваме измами и злоупотреби или да прилагаме нашите условия, можем да запазим и част от вашата лична информация за ограничен период от време, дори и след като сте затворили профила си.

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

Резервираност (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в  Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 30 дни.

V. Споделяме ли Вашите лични данни с трети страни?

„Фаянс Трейд“ ЕООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика и предвиденитe в закона случаи.  За предоставяне на най-добрите условия по договорите с нашите партньори, НИЕ предоставяме Ваши лични данни на:

 • нашите служители, професионални съветници, включително, без ограничение, нашите застрахователи
 • доставчици, бизнес партньори и подизпълнители, включително куриерски фирми
 • компетентен държавен или съдебен орган, ако това бъде поискано по надлежен начин
 • лица, за които имаме Вашето изрично съгласие да предоставяме на личните Ви данни
 • трети лица с оглед защитата на права и законни интереси на „Фаянс Трейд“ ЕООД и/или други потребители на  Сайта
 • нашите рекламодатели от трети страни 
 • доставчици на търсачки и уеб анализи

При работата си с посочените по-горе категории лица, на които предоставяме Вашите лични данни, НИЕ изискваме от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящата Политика.

В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

Също така можем да разкрием Вашите лични данни, когато ние сме предмет на правно задължение да направим това във връзка с предотвратяването или разкриването на престъпления, с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права или когато считаме, че получаваме валидно искане за разкриване. Това включва и обмен на информация с други компании и организации с цел защита на измамите и намаляване на кредитния риск.

Трябва да сте наясно, че ако ни поискат от полицията или от друг регулаторен или държавен орган, който разследва предполагаеми незаконни дейности, предоставяне на  личната Ви информация или друга информация, която получим за Вас, имаме право да го направим.

Нашият Сайт  може да съдържа и връзки към и от уебсайтовете на трети страни. Ако следвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени правила за поверителност и че не приемаме никаква отговорност или отговорност за тези правила. Моля, проверете тези правила, преди да изпратите информация на тези уебсайтове.

Информацията, която събираме от вас, може да бъде прехвърлена и съхранявана извън Европейското икономическо пространство ("ЕИП"). Може да се обработва и от персонал, работещ извън ЕИП, който работи за нас или за един от нашите доставчици. В този случай, законите на третата страна за защита на данните ще бъдат одобрени като адекватни от Европейската комисия или ще бъдат приложени други приложими гаранции.

VI. Вашите права по отношение на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните Вие разполагате със следните права:

 • Право на информираност.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни.

 • Право на достъп. 

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно начина на обработването им и правата Ви във връзка с това. Такъв достъп можете да осъществите по всяко време, чрез подаване на Молба за достъп до данни, налична на  Сайта.

 • Право на коригиране. 

Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни. Разполагате с възможност да коригирате Вашите данни по всяко време чрез подаване на Молба за коригиране на данни, налична на  Сайта .

 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“). 

Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение чрез подаване на Молба за изтриване на данни .

 • Закриване на акаунт.

В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт по всяко време, чрез предвидената за това функционалност.

След закриване на акаунта всички данни, част от него, се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период до 1 (една) година се съхраняват с цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след закриване на акаунта. Виж раздел „Колко дълго съхраняваме информацията Ви?“.

С цел подсигуряване на надеждността на услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (изтриване на данни) от всички резервни копия е 30 дни.

 • Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.

Общият регламент относно защитата на данните предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

 • Право за уведомяване на трети лица. 

В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратора на Вашите лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

 • Право на преносимост на данните. 

Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, в случай че обработването е основано на съгласие или договорно задължение или обработването се извършва по автоматизиран начин.

Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от  Сайта  данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.

 • Право на оттегляне на съгласие.  

Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си, което сте дали във връзка с обработването на лични данни на основание – Вашето съгласие чрез подаване на Молба за оттегляне на съгласие . Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

При услуги като абонамента за обяви по имейл, абонирането за които става на базата на Вашето желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).

 • Право на възражение.  

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес чрез подаване на Молба за възражение .

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

 • Право на жалба до надзорен орган.  

Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: +359 2 91 53 518; факс: +359 2 91 53 525; електронна поща: kzld@cpdp.bg.

В случай че упражнявате тези права явно неоснователно или прекомерно, по-специално поради своята повторяемост,„Фаянс Трейд“ ЕООД си запазва правото да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или предприемането на исканите действия, или да откаже да предприеме действия по искането.

Вие може да видите, прегледате и промените повечето от личните Ви данни, като влезете във Вашия Акаунт/профил. Ние няма да променяме ръчно Вашите лични данни. Поради това, ще бъде Ваша отговорност да актуализирате своевременно лични си данни, ако те се променят или са неточни. По Ваше искане до email fayans_trade@abv.bg , уебсайт   www.fayanstrade.com/    или на телефон 0886180088, ние ще заличим Вашия Акаунт, веднага щом това стане възможно, в съответствие с приложимото право. Ние ще задържим лични данни от заличените акаунти, за да спазим приложимия закон, за да предотвратим измами, за да съберем дължими такси, за решаване на спорове, за отстраняване на проблеми, за да съдействаме при всички разследвания, и за да предприемем други действия, разрешени по закон.

Освен това ниее сме добавили специален бутон „Забрави ме“, който можете да използвате, за да упражните това си право, съобразно Регламента.

VII. Точност на информацитята

„Фаянс Трейд“ ЕООД  не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в   Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

VIII. Как защитаваме Вашите лични данни

С оглед осигуряване на  възможно най-добра  защита на данните на компанията и своите клиенти /потребители/съконтрагенти НИЕ  прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в  Общия регламент относно защита на данните и  Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.

Компанията е  приела необходимите правила и процедури, свързани със законосъобразното обработване на Вашите лични данни, вкл. План за действие при нарушение на сигурността на данните,  ко й то подпомага процесите по  законосъобразно обработване,  опазване и обезпечаване  на  сигурността на Вашите данни.

За  максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.  

IX. Контакти

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към „Фаянс Трейд“ ЕООД:

 • Адрес за кореспонденция: София, ж.к. "Христо Смирненски", бл. 2А, вх. Б, ап. 23
 • Имейл:  fayans_trade@abv.bg
 • Тел.:  0886180088

Нови продукти